Möt vår sponsor: Panasonic

Den 19 november äger Svenska Kyl & Värmepumpdagen rum på www.kvpdagen.se Som uppladdning inför denna digitala mässa och konferens passar vi på att presentera några av de sponsorer du kommer att möta under dagen. Näst på tur är Panasonic Heating & Cooling Solutions.

Panasonic Heating & Cooling Solutions har en bred portfölj bestående av både produkter och tjänster inom värme- och kyltekniker med över 60 års erfarenhet i branschen. Man erbjuder de senaste systemen och lösningarna inom HVAC+R till miljoner distributörer, installatörer och slutanvändare i mer än 120 länder. För dem var det inte något svårt beslut att kliva in som sponsor till branschens viktigaste mötesplats. Vi har pratat lite med Sofia Törnlöf, Försäljningschef i Sverige, om hur de resonerat kring evenemanget.

Ni har valt att gå in som guldsponsor till Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2020, vad betyder dagen för er?
– För Panasonic betyder dagen en möjlighet till nätverkande, tillgång till nyheter och nya insikter kring trender i branschen, säger Sofia Törnlöf.

Kompetensbehovet är fortsatt högt i branschen, hur jobbar ni för att attrahera och behålla talang inom er organisation?
– Vi tycker att det är viktigt att vara dynamiska och flexibla som företag med effektiva processer och strukturer, för att snabbt kunna ställa om vid behov, förklarar Sofia vidare. Det har extra varit värdefullt för oss under den pågående corona-situationen och ger ökad trygghet till våra medarbetare. Vi tycker också att det är viktigt att tydligt förmedla företagets vision, för att öka motivationen och delaktigheten i besluten och resultaten. Utöver det tror vi att kontinuerliga utbildningstillfällen, samt fokuset på teknisk utveckling och kvalitativa produkter, bidrar till att bibehålla duktiga medarbetare.

Kan ni som tillverkare skönja några trender inom branschen på kort till medellång sikt?
– Trenden går mer och mer mot netto noll-energianvändning, både vad gäller småhus, bostadsområden och hållbara stadsdelar. Det finns även ett ökat krav på hållbarhet, speciellt från den yngre generationen (under 30 år). Vi ser också att allt fler satsningar på IoT och digitalisering generellt, speciellt nu under pandemin.

Digitaliseringstrenden fortsätter och har delvis fått en skjuts av pandemin, hur påverkar detta ert sätt att arbeta nu och i planeringen inför framtiden?
– Vi har, som många andra, snabbt fått justera vårt arbetssätt för att anpassa oss till den nya verkligheten. Även om vi fortsatt föredrar fysiska möten med våra kunder, har vi fått hitta lösningar för digitala möten och utbildningar. Vår marknadsföring går också mer mot en digital sådan, för att bättre kunna nå ut till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Men vi tror också att exempelvis service av produkter kommer att kunna skötas mer på distans i framtiden. Vi har exempelvis utvecklat en cloud-lösning som möjliggör för installatören att felsöka och justera inställningarna på systemet utan att vara fysiskt på plats, avslutar Sofia Törnlöf.

Vad skulle du vilja säga till de som står i valet och kvalet hur de ska prioritera den 19 november?
– Även om det för tillfället inte är möjlighet att träffas fysiskt, så får man inte glömma att det ändå finns goda möjligheter till att närvara digitalt vid den här typen av event. Med tanke på hur otroligt snabbt både samhället och företagen har fått förändras, och den digitala utvecklingen påskyndats, bara de senaste månaderna, är det kanske viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad med nyheter och annan relevant information. Och då tycker vi att Kyl & Värmepumpdagen är en utmärkt plattform för just detta.