Möt vår sponsor: Panasonic

Den 18 november äger Svenska Kyl & Värmepumpdagen rum på www.kvpdagen.se Som uppladdning inför denna digitala mässa och konferens passar vi på att presentera några av de sponsorer du kommer att möta under dagen. Näst på tur är Panasonic Heating & Cooling Solutions.

Panasonic Heating & Cooling Solutions har en bred portfölj bestående av både produkter och tjänster inom värme- och kyltekniker med över 60 års erfarenhet i branschen. Man beskriver sig erbjudea de senaste systemen och lösningarna inom HVAC+R till miljoner distributörer, installatörer och slutanvändare i mer än 120 länder. För dem var det inte något svårt beslut att kliva in som sponsor till branschens viktigaste mötesplats. Vi har pratat lite med Sofia Törnlöf, Försäljningschef i Sverige, om hur de resonerat kring evenemanget.

Ni har valt att gå in som guldsponsor till Kyl & Värmepumpdagen LIVE 2021, vad betyder dagen för er?
– För oss är det här en viktig dag då vi får möjlighet att möta branschen och ta del av intressanta samtal.

Kompetensbehovet är fortsatt högt i branschen, hur jobbar ni för att attrahera och behålla talang inom er organisation?
– Vi är ett internationellt och branschledande bolag som satsar stort på att ligga i framkant inom produktutveckling och innovationer. Hos oss får medarbetare möjlighet att göra skillnad på både lokal nivå och samtidigt kunna vara involverade internationellt. Det, tillsammans med att vi har ett flexibelt arbetssätt med hybridkontor och stora möjligheter till kompetens- och personlig utveckling, gör att människor trivs och vill växa vidare hos oss.

Vilka trender kan ni i rollen som tillverkare och leverantör skönja inom kyl- och värmepumpsbranschen på kort till medellång sikt?
– Både på kort och lång sikt är miljövänligheten och energieffektiviteten en viktig del inom kyl- och värmepumpsbranschen och så även för oss på Panasonic. På kort sikt så övergår man på köldmediesidan till mer miljövänliga köldmedium, som R32, och verkar även för mer energieffektiva lösningar överlag. På lång sikt så ser vi att viljan att gå mot än mer miljövänliga produkter är stor. Såväl att jobba mot klimatneutrala köldmedium som att arbeta för mer energieffektiva produkter som därmed använder mindre elektricitet för att ge samma mängd kyla och värme som tidigare. En ständig utveckling som vi ser och jobbar mycket kring är uppkopplingsmöjligheten för övervakning och smart styrning, vilket ger högre energibesparingar samt högre service för våra servicepartners för drift och underhåll.

Vad är en hållbar kyl- och värmepumpsbransch för dig?
– Att hela värdekedjan måste vara hållbar och välfungerande. Från hög kvalitet och prestanda i produktframtagande och tillverkning, till en hållbar slutprodukt som sparar energi och ger ett förbättrat inomhusklimat ¬- och inte minst utmärkt eftermarknad och service så att produkten får en så lång livslängd som möjligt. Hållbarhet behöver prioriteras genom hela kedjan. För vår del är den långsiktiga visionen att vara helt klimatpositiva till 2050.

Vad skulle du vilja säga till de som står i valet och kvalet hur de ska prioritera den 18 november?
– Missa inte chansen att få träffa hela branschen och få värdefull information och inspiration.