Möt vår sponsor: Klima-Therm

Den 18 november äger Svenska Kyl & Värmepumpdagen rum på www.kvpdagen.se Som uppladdning inför denna digitala mässa och konferens passar vi på att presentera några av de sponsorer du kommer att möta under dagen. Nu har turen kommit till Klima-Therm att dela med sig om sina tankar kring dagen.

Vi har pratat lite med Magdalena Rozmiarek, VD hos Klima-Therm, om varför de valt att sponsra eventet den 18 november:

Ni har valt att gå in som guldsponsor till Kyl & Värmepumpdagen LIVE 2021, vad betyder dagen för er?
– 
Alla affärer görs mellan människor, kan vi vara med och bidra till att skapa en attraktiv och givande mötesplats för oss alla i branschen så gör vi mer än gärna det. Vi vill ju så klart även möta alla härliga människor som vi har en relation till och samarbetar med, och få inspiration och ömsesidigt utbyte av andra. Man är mycket smartare tillsammans – och vår ledstjärna är ju också ”Let’s do business together”, förklarar Magdalena.

Kompetensbehovet är fortsatt högt i branschen, hur jobbar ni för att attrahera och behålla talang inom er organisation?
– 
Vi arbetar både i det lilla och det stora. Lokalt för att marknadsföra vår bransch med praktikplatser, studiebesök och liknande. Sedan arbetar vi också centralt inom exempelvis KVI. Därtill är det naturligtvis upp till oss själva att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda människor en miljö där människor trivs och får möjlighet att växa och utvecklas. Allt sammantaget med målet att stärka renomméet för vårt företag och vår bransch.

Vilka trender kan ni i rollen som tillverkare och leverantör skönja inom kyl- och värmepumpsbranschen på kort till medellång sikt?
– 
Trenden går mot mer komplexa, skräddarsydda och hållbara lösningar med fokus på energieffektivitet och -optimering. Idag vill man kunna värma, kyla, ventilera och styra sina lösningar. Vi arbetar med välkända och välrenommerade varumärken som är starka på naturliga och klimatneutrala köldmedier, vilket också är en tydlig trend i denna kontext.

Vad är en hållbar kyl- och värmepumpsbransch för dig?
– Klima-Therms vision är ”människa och klimat i balans” vilket innebär att vi fokuserar på att leverera klimatsmarta och energieffektiva lösningar till miljöer där människor verkar och vistas. Men det är viktigt att hela branschen arbetar tillsammans på alla fronter, både i det lilla och det stora. Tillsammans med våra leverantörer är vi involverade i forum där man tar fram och sätter direktiv och mål för hur branschen, men vi arbetar också aktivt i det lilla perspektivet med den enskilde näringsidkaren eller brukaren för att medverka till smarta och energieffektiva val. När alla arbetar i samma riktning och mot samma mål kan vi få en långsiktig och hållbar utveckling för branschen och därmed också för samhället.

Vad skulle du vilja säga till de som står i valet och kvalet hur de ska prioritera den 18 november?
– Passa på att träffa alla människor i branschens olika fack. Lyssna, lär och utbyt erfarenheter. Vi har alla ett ansvar att lyfta branschen och våra frågor och medverka i diskussioner och hålla oss upplysta, så att vi tillsammans tar oss framåt i rätt riktning. Samarbete ger alltid bäst resultat och då kan branschen vara med och göra verklig skillnad.