Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. SKVP bevakar våra medlemmars intressen och driver frågor som är viktiga för vår bransch.

Vår vision
En attraktiv och synlig bransch med aktiva, affärsinriktade och lönsamma företag.

Vårt uppdrag
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ska initiera och genomföra aktiviteter som skapar lönsamhet i medlemsföretagen samt bidrar till att utveckla företagens marknad inom kyla, värme, energi och miljö.

https://skvp.se/