Inspelat

Per Jonasson: Hur mår Svenska Kyl- och Värmepumpbranschen?

Mats Bjelkevik: Hur slåss vi med IKEA och Google om morgondagens talanger?

Frågestund: Kompetens & Marknad

Peter Wassberg: Att se och förstå tillfällen för att utveckla affären

Mikael Dagberg: Brandfarliga köldmedier i praktiken

Frågestund: Teknik

Björn Palm: HFO och TFA – Vad säger forskningen?

Niclas Andersson: Köldmedieutvecklingen fram till 2030 ur ett Svenskt och Europeiskt perspektiv

Frågestund: Köldmedier

Ebbe Lyths stipendium

Hela eventet oklippt