Besök oss

ÄR NI ÅRETS KYL- OCH VÄRMEPUMPSFÖRETAG?

 – Har ditt företag gjort något som kan inspirera andra? Var med och tävla idag!

 

 

 

Om priset

I branschen görs mycket som är bra och det kommer fram innovativa lösningar som vi menar bidrar till ett bättre klimat. Därför tycker vi att det är viktigt att företagen bakom initiativen får lite extra synlighet och genom detta även kan inspirera andra. Med priset “Årets kyl- och värmepumpsföretag” vill vi helt enkelt uppmärksamma företag som har bidragit med positiv uppmärksamhet inom teknik, hållbarhet eller energieffektivitet - initiativ som främjar branschens utveckling och belyser det miljöansvar vi tar.

 

Jury /bedömningskriterier

Årets Kyl- och Värmepumpsföretag delas ut av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, med respekt för eventuella jäv.

Kriterier:

  • Inspirerande och kunskapsspridande
  • Visar på ett exempel hur företaget bidragit till att stärka branschen inom områden som exempelvis energismarthet, minskad miljöpåverkan och klimatnytta.
  • Priset kan sökas av alla verksamma inom kyl- och värmepumpsbranschen. Vi tycker alla saker är värda att uppmärksamma stora som små.
  • Det kan vara en produkt, tjänst, kompetensutveckling eller ett projekt


 

Praktiskt - prisutdelning

Priset till Årets Kyl-och Värmepumpsföretag kommer att delas ut på KVP-dagens branschfest den 7 november 2024.

Vinnaren av Årets Kyl-och Värmepumpsföretag kommer att uppmärksammas brett genom Svenska Kyl & Värmepumpsföreningens och KVP-dagens hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och media. Vinnaren kommer även uppmärksammas redaktionellt i tidningen Kyla & Värme.

 

 

 

 

Anmälan

Anmäl ditt företag eller nominera någon annan. Sista dag för inlämning av bidrag är 7 oktober 2024 kvpdagen@skvp.se

Underlag vi behöver:

  • Namn på bidraget
  • Motivering till vad ni ser i bidraget som gör det aktuellt för priset.
  • Beskrivning (max 1500 tecken) av bidraget.
  • Företagsnamn
  • Kontaktperson till företaget (prismottagare)
  • Kontaktperson - mejl samt telefon​

Vi kontaktar därefter er och, vid behov, ställer kompletterande frågor.