Besök oss

UNIK KNUTPUNKT FÖR NÄTVERKANDE, KUNSKAPSUTBYTE OCH AFFÄRER.

Viktiga föreläsningar & panelsamtal

Spännande och aktuella föreläsningar. Vi kommer bland annat prata om EU:s kommande lagstiftningar och Svensk Kylnorm. Mer om detta hittar du i programmet

Unik mötesplats

Unik mötesplats för såväl tillverkare, installatörer, blivande kyl-och värmepumpstekniker, konsulter som anläggningsägare och forskare.

Tekniska torget

Här visar vi upp verktyg och utrustning som kan underlätta din vardag som kyltekniker. Utöver det bjuds det på roliga experiment.

 

 


 

 

Frida Brändström

Ansvarig för bokningar - KVP-dagen

E-post kvpdagen@skvp.se

Telefon +46 (0) 76 108 31 91