Svenska Kyl & Värmepumpdagen

Svenska Kyl & Värmepumpdagen främjar kyl- och värmepumpbranschens tillväxt
och utveckling genom kunskapsutbyte, nätverkande och affärer

  • Svenska Kyl & Värmepumpdagen har blivit en av kyl- och värmepumpbranschens självklara knutpunkter för nätverkande, kunskapsutbyte och affärer. Här skapas en mötesplats för såväl tillverkare, installatörer, konsulter som anläggningsägare och forskare.
  • Under dagen kommer vi att erbjuda en mängd intressanta föredrag i två salar, med syfte att belysa viktiga frågor och ämnen inom vår bransch. Allt från tekniska detaljer och frågeställningar vid installation och service via goda exempel på gjorda installationer till frågor kring framtidens köldmedier.
  • Som komplement till föredragen har vi traditionsenligt planerat för vår uppskattade mässutställning. Nyheter för i år är större montrar för samtliga utställarkategorier, utökad mingeltid i utställningen samt att tekniska torget växer och inbegriper nu även verktyg och servicebilar.
  • Innovationsscenen, som är en av årets nyheter, är en möjlighet för utställare att hålla korta föredrag eller produktpresentationer i samband med mässmingel.