Ut ur kylan, in i värmen

Sal 1

10:10 - 11:10

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är den enskilt största frågan för branschen, så hur löser vi den? Ett nytt grepp är Matchningskommissionen som siktar på att kunna dra nytta av den outnyttjade resurs som finns bl a i ungdomar, utlandsfödda och personer med kort utbildningsbakgrund. Matchningskommissionen arbetar för att reda ut hur detta kan lösas.

Video

Presentation