Anders Kallebo

Anders Kallebo
  • VD
  • Företag: Myrspoven AB

Anders är en av de två grundarna till bolaget Myrspoven. Myrspoven är ett bolag vars övergripande affärsidé är att låta fastighetsbranschen ta del av de stora tekniksprång som skett inom AI och maskininlärning. Bolaget som grundades 2017 utvecklar som initial produkt ett system där man med hjälp av AI optimerar komplexa fastigheters energianvändning utifrån den övergripande algoritmen ”rätt inneklimat till lägsta möjliga kostnad”.