Bassam Edmond Badran

Bassam Edmond Badran
  • Företag: KTH