Björn Palm

Björn Palm
  • Professor i Energiteknik
  • Företag: KTH

Björn Palm är professor i Energiteknik, och delar sedan 1999 ledarskapet för Avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik med kollegan Per Lundqvist. Avdelningen har ungefär 35 anställda och doktorander, institutionen för Energiteknik ca 100.

Björn disputerade 1991 på en avhandling om värmeöverföring vid kokning. Han har sedan dess arbetat på KTH som forskarassistent, lektor och senare professor. Han blev docent år 2000, befordrades till professor 2006 och var prefekt på Energiteknik mellan 2011 och 2017.

Björn har varit engagerad i KTHs inre arbete på flera sätt. Han har suttit i fakultetskollegiet under flera år, varit med i KTH-S, medlem i centrala stipendiekommittén, varit del av tjänsteförslagsnämnden, tjänat i valberedningen för tidigare lärarrepresentation i KTHs styrelse, samt vid tillsättning av skolchef på ITM, mm.

För närvarande är Björn medlem av KTHs styrelse som lärarrepresentant och han är också medlem av Energiplattformens strategiska råd.