Mats Willman

Mats Willman
  • Advokat
  • Företag: WALTHON ADVOKATER AB

Mats Willman är huvudsakligen inriktad mot företags- och fastighetsaffärer samt kommersiella tvister, i såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden. Han är ansvarig för Walthons entreprenadrättsgrupp och hans specialistkompetens omfattar bland annat byggsektorns avtalssystem (AB, ABT, AB/ABT-U, ABM, ABA, ABK m.fl.) och därmed sammanhängande regelverk. Vidare arbetar Mats i stor utsträckning som rådgivare eller så kallad trusted advisor åt ägarledda företag, familjestiftelser och family offices.