Per Hannius

Per Hannius
  • Koncern-VD
  • Företag: Francks Kylindustri i Helsingborg AB